Publieke controle op algoritmes

Samen werken aan verantwoorde en transparante inzet van algoritmische toepassingen door overheden.

Doe mee in de community

Over het programma

Overheden zijn zich meer en meer bewust van de impact van algoritmes op publieke waarden. In het innovatie-programma ‘Publieke controle op algoritmes’ ontwikkelden de G4, de 12 Provincies, de Politie en Rijkswaterstaat gezamenlijk een beleidsinstrumenten voor verantwoorde en transparante inzet van algoritmes en een metadata standaard voor het registreren van inzet van algoritmes in een algoritmeregister.

In dit vervolgprogramma richten we ons op het samen in de praktijk brengen en doorontwikkelen hiervan:

We brengen algoritmeregisters in de praktijk

Als organisaties die al bezig zijn met een algoritmeregister vormen we de kopgroep. Tweewekelijks bespreken we onze plannen en ontwikkelingen met elkaar, mogelijke verbeteringen van de standaard, en ideeën voor onderzoek en instrumenten, zoals een beheertool.

We delen onze kennis en ervaringen

Ondersteunende documenten zoals handreikingen voor governance, bezwaarprocedures, inkoopvoorwaarden en impact assessments delen we centraal. Daarover organiseren we maandelijkse bijeenkomsten voor organisaties die ook willen beginnen. Zo groeit de kopgroep en werken we aan een breed gedragen standaard.

We werken aan een nationale catalogus

We houden een overzicht bij van alle bekende registers (ook die in ontwikkeling) op algoritmeregister.nl. Momenteel werken we aan het automatisch indexeren daarvan, zodat algoritmeregistraties centraal doorzoekbaar zijn in een nationale catalogus.

Doe mee in de community

— Betrokken organisaties —

Open samenwerking

Momenteel verzamelen we de kopgroep van mensen die bezig zijn met het implementeren van een algoritmeregister. Samen brengen we de standaard in de praktijk in de eigen organisatie. Zo doende halen we concrete feedback op, die we verwerken in de volgende versie. Dit doen we in samenwerking met Code for NL (open community en meetups) en de Foundation for Public Code (open source code stewardship).