Verantwoorde Inzet van Technologie

Productvisie

Om grip te krijgen op het gebruik van technologie binnen de vele processen en projecten die binnen organisaties leven, biedt de beheertool een centraal overzicht van deze processen en projecten, met informatie over wat ze doen, waarop ze gericht zijn en wie verantwoordelijk is.

Waar technologie wordt ingezet waarop meer grip wenselijk is (bijvoorbeeld algoritmes, sensoren en persoonsgegevens), wordt de mogelijkheid geboden om dit gestructureerd vast te leggen op basis van standaarden ("registratie-schema's").

De beheertool is een webapplicatie voor een centrale afdeling die hierop toezicht houdt. De tool biedt overzicht, inzicht en controle over de (ethische) inzet van technologie die binnen de organisatie.

Doelgroep

Medewerkers van een centrale afdeling die toezicht houdt op de inzet van technologie binnen de organisatie.

Behoeften

Overzicht van de inzet van technologie binnen de organisatie

Standaardisatie van registratie van technologie├źn waarop meer grip wenselijk is (bijvoorbeeld vanwege (aanstaande) wetgeving)

Publicatie van deze registraties naar nationale overzichten (bijvoorbeeld het algoritmeregister, het sensorenregister, het verwerkingsregister)

Waardepropositie

De beheertool biedt een centraal overzicht van de inzet van technologie binnen de organisatie, met de mogelijkheid om deze inzet gestructureerd vast te leggen op basis van standaarden. De tool biedt overzicht, inzicht en controle over de (ethische) inzet van technologie binnen de organisatie.

Features

Overzicht van de processen en projecten (activiteiten) binnen de organisatie

Overzicht van de sensornetwerken die binnen activiteiten worden ingezet

Vastlegging van de inzet van sensornetwerken op basis van standaarden

Beheer van de sensoren binnen sensornetwerken

Publicatie van sensoren naar het sensorenregister

Overzicht van de algoritmes die binnen activiteiten worden ingezet

Vastlegging van de inzet van algoritmes op basis van standaarden

Publicatie van algoritmes naar het algoritmeregister

Principes

De beheertool is een centrale webapplicatie

Alle gebruikers van de applicatie kunnen alle informatie inzien en bewerken

De applicatie is toegankelijk via een webbrowser

De applicatie slaat gegevens op middels losse API's voor de verschillende registraties

We volgen waar beschikbaar en werken mee aan nationale standaarden

UX en techniek

We volgen de look and feel van Provincie Noord-Brabant

We gaan uit van de bestaande applicatie voor de registratie van inzet van algoritmes

We zijn flexibel met betrekking tot de administratie- en publicatiestandaarden, zodat we makkelijk mee kunnen in wijzigingen