Documenten en verwijzingen

Relevante documenten en links, onder andere vanuit het voorgaande programma "publieke controle op algoritmes".

Burgeronderzoek PON-Telos

Inkoopvoorwaarden

Toekomstverkenning Consortium

Algoritmeregister Beheertool

Algoritmeregister Standaard

Artificial Intelligence Impact Assesment (AIIA)

Fairness Handbook

Handreiking Bezwaarprocedure

Handreiking Governance

Impact Assessment Mensenrechten en Algoritmes (IAMA)

KIA Kennisbank Algoritmes Archiveren

Presentatieslides Fairness Handbook AlgoritmeRegister

Burgeronderzoek PON-Telos

PON-Telos heeft onderzoek gedaan naar welke informatie vanuit het perspectief van burgers niet mag ontbreken in een algoritmeregister.

Download het Burgeronderzoek PON-Telos (.pdf)

terug omhoog

Inkoopvoorwaarden

“Contractbepalingen in aanvulling op de GIBIT voor het rechtvaardig gebruik van Algoritmische toepassingen. De Contractbepalingen zijn bedoeld om toegepast te worden in de situatie waarin de gemeente als Opdrachtgever een Algoritmische toepassing afneemt van een Leverancier. De contractbepalingen kunnen ook worden ingezet als aanvulling op de algemene voorwaarden van andere overheidsorganisaties.”

* Er wordt momenteel gewerkt aan een versie in lijn met de nieuwe AI verordening.

Download de Contractbepalingen (.docx)

Download de Toelichting bij contractbepalingen (.docx)

Download the Standard Clauses (.docx)

terug omhoog

Toekomstverkenning Consortium

“Deze toekomstverkenning is geschreven in het kader van promotieonderzoek aan de TU Delft naar het ontwerpproces van publieke algoritmische systemen. Er is gebruik gemaakt van observaties van kernteambijeenkomsten van het consortium, interviews met de vier projectleiders en analyses van de documenten gerelateerd aan de instrumenten.”

Download de Toekomstverkenning Consortium publieke controle op algoritmes (.pdf)

terug omhoog

Algoritmeregister Beheertool

Open source beheertool voor inventariseren, registreren en actualiseren van informatie over de inzet van algoritmische toepassingen binnen je organisatie.

Bekijk de Algoritmeregister Prototype Beheertool online.

terug omhoog

Algoritmeregister Standaard

Open standaard voor inventarisatie, registratie en publicatie van informatie over de inzet van algoritmische toepassingen in je organisatie. Wat leggen we vast over de algoritmes die gebruikt worden binnen de overheid, waarom, en hoe.

Download de Algoritmeregister Infographic (.pdf)

Bekijk de Algoritmeregister Standaard v0.2 online.

Download de bijbehorende .csv template (Algoritmeregister Standaard v0.2).

terug omhoog

Artificial Intelligence Impact Assesment (AIIA)

“Wat zijn de relevante juridische en ethische vragen voor onze organisatie als wij besluiten AI in te zetten? De AIIA helpt bij het beantwoorden van deze vraag en vormt uw gids op weg naar het vinden van het juiste normenkader en het maken van de relevante afwegingen.”

Download het AIIA (.pdf)

Bekijk de originele pagina van ECP

terug omhoog

Fairness Handbook

“In this handbook, we delve into all things related to fairness, biases and how to minimize potential harms caused by AI systems. We provide you with an A-Z manual to measure how fair your model is and to mitigate the biases you encounter.”

Download The Fairness Handbook

Bekijk de originele pagina op amsterdam intelligence

* Er wordt momenteel gewerkt aan een Nederlandse vertaling.

terug omhoog

Handreiking Bezwaarprocedure

“Deze handreiking bevat aanbevelingen voor behandelaars van een bezwaar waarbij een algoritme ten grondslag ligt aan het genomen primair besluit. Met deze handreiking willen we zorgen voor een toegankelijke, structurele en effectieve bezwaarprocedure.”

Download de Handreiking Bezwaarprocedure (.docx)

terug omhoog

Handreiking Governance

“Deze handreiking heeft tot doel overheden te ondersteunen bij het inrichten van de governance op algoritmetoepassingen. Deze governance moet ertoe leiden dat algoritmetoepassingen op een verantwoorde manier worden ingezet.”

Download de Handreiking Governance (.pdf)

terug omhoog

Impact Assessment Mensenrechten en Algoritmes (IAMA)

“Dit impact assessment voor mensenrechten bij de inzet van algoritmen is een instrument voor discussie en besluitvorming voor overheidsorganen. Het instrument maakt een interdisciplinaire dialoog mogelijk door degenen die verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling en/of inzet van een algoritmisch systeem.”

Download het IAMA (.pdf)

Bekijk de originele pagina van Utrecht Data School

terug omhoog

KIA Kennisbank Algoritmes Archiveren

“Verantwoording kunnen afleggen over algoritmegebruik is van groot belang, zowel voor overheden als burgers. Archivering kan hier een belangrijke rol in spelen, waarbij de discussie ook steeds meer gaat over wat er naast het algoritme zelf (de broncode) gearchiveerd dient te worden.”

Bekijk de KIA Kennisbank online.

terug omhoog

Presentatieslides Fairness Handbook AlgoritmeRegister

“Hoe zorgen we ervoor dat we eerlijke algoritmes ontwikkelen en toepassen? Hoe gaan we om met bias? Bij de gemeente Amsterdam is hiervoor het Fairness Handboek ontwikkeld. Het Fairness Handboek biedt een leidraad en een handreiking voor eerlijke algoritmes.

Over dit handboek en wat dat in de praktijk betekent voor Productowners, Business analisten en Datascientists vertelt Selma Muhammad aanstaande maandag, waarna er gelegenheid is voor vragen en discussie.”

Download de presentatieslides Workshop Fairness Handbook AlgoritmeRegister (.pptx)

terug omhoog

Kom naar de bijeenkomsten

— Betrokken organisaties —

Open samenwerking

Momenteel verzamelen we de kopgroep van mensen die bezig zijn met het implementeren van een algoritmeregister. Samen brengen we de standaard in de praktijk in de eigen organisatie. Zo doende halen we concrete feedback op, die we verwerken in de volgende versie. Dit doen we in samenwerking met Code for NL (open community en meetups) en de Foundation for Public Code (open source code stewardship).