Documenten en verwijzingen

Relevante documenten en links, onder andere vanuit het voorgaande programma "publieke controle op algoritmes".

Toekomstverkenning Consortium

“Deze toekomstverkenning is geschreven in het kader van promotieonderzoek aan de TU Delft naar het ontwerpproces van publieke algoritmische systemen. Er is gebruik gemaakt van observaties van kernteambijeenkomsten van het consortium, interviews met de vier projectleiders en analyses van de documenten gerelateerd aan de instrumenten.”

Download de Toekomstverkenning Consortium publieke controle op algoritmes (.pdf)

Algoritmeregister Standaard

Open standaard voor inventarisatie, registratie en publicatie van informatie over de inzet van algoritmische toepassingen in je organisatie. Wat leggen we vast over de algoritmes die gebruikt worden binnen de overheid, waarom, en hoe.

Download de Algoritmeregister Infographic (.pdf)

Bekijk de Algoritmeregister Standaard v0.2 online.

Download de bijbehorende .csv template (Algoritmeregister Standaard v0.2).

Handreiking Governance

“Deze handreiking heeft tot doel overheden te ondersteunen bij het inrichten van de governance op algoritmetoepassingen. Deze governance moet ertoe leiden dat algoritmetoepassingen op een verantwoorde manier worden ingezet.”

Download de Handreiking Governance (.pdf)

Handreiking Bezwaarprocedure

“Deze handreiking bevat aanbevelingen voor behandelaars van een bezwaar waarbij een algoritme ten grondslag ligt aan het genomen primair besluit. Met deze handreiking willen we zorgen voor een toegankelijke, structurele en effectieve bezwaarprocedure.”

Download de Handreiking Bezwaarprocedure (.docx)

Inkoopvoorwaarden

“Contractbepalingen in aanvulling op de GIBIT voor het rechtvaardig gebruik van Algoritmische toepassingen. De Contractbepalingen zijn bedoeld om toegepast te worden in de situatie waarin de gemeente als Opdrachtgever een Algoritmische toepassing afneemt van een Leverancier. De contractbepalingen kunnen ook worden ingezet als aanvulling op de algemene voorwaarden van andere overheidsorganisaties.”

* Er wordt momenteel gewerkt aan een versie in lijn met de nieuwe AI verordening.

Download de Contractbepalingen (.docx)

Download de Toelichting bij contractbepalingen (.docx)

Download the Standard Clauses (.docx)

Burgeronderzoek PON-Telos

PON-Telos heeft onderzoek gedaan naar welke informatie vanuit het perspectief van burgers niet mag ontbreken in een algoritmeregister.

Download het Burgeronderzoek PON-Telos (.pdf)

KIA Kennisbank Algoritmes Archiveren

“Verantwoording kunnen afleggen over algoritmegebruik is van groot belang, zowel voor overheden als burgers. Archivering kan hier een belangrijke rol in spelen, waarbij de discussie ook steeds meer gaat over wat er naast het algoritme zelf (de broncode) gearchiveerd dient te worden.”

Bekijk de KIA Kennisbank online.

Algoritmeregister Beheertool

Open source beheertool voor inventariseren, registreren en actualiseren van informatie over de inzet van algoritmische toepassingen binnen je organisatie.

Bekijk de Algoritmeregister Prototype Beheertool online.

Kom naar de bijeenkomsten

— Betrokken organisaties —

Open samenwerking

Momenteel verzamelen we de kopgroep van mensen die bezig zijn met het implementeren van een algoritmeregister. Samen brengen we de standaard in de praktijk in de eigen organisatie. Zo doende halen we concrete feedback op, die we verwerken in de volgende versie. Dit doen we in samenwerking met Code for NL (open community en meetups) en de Foundation for Public Code (open source code stewardship).